سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سید روح اله روانی – کارشناس ارشد شرکت فولاد شاهرود
جواد رجبی – کارشناس ارشد باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد نجف آباد
محمدرضا مسچیان – استادیار، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد منشی – استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

رفتار ترمومکانیکال فولاد آلیاژی AISI 4340 به کمک دستگاه دیلاتومتر ۸۰۵A/D در شرایط دمایی ۱۱۰۰- ۹۰۰ درجه سانتیگراد و نرخ کرنش۰٫۰۱ -۱s-1 بر اساس منحنی های تنش -کرنش حقیقی بدست آمده مورد بررسی قرار گرفت. با ارزیابی ریز ساختار نمونه های تغییر فرم یافته صحت وقوع تبلور مجدد دینامیکی در شرایطی که نمودار رفتار بازیابی دینامیکی را از خود نشان می دهد مشخص گردید. در ادامه بر اساس مشاهدات متالوگرافی مشخص شد که در شرایطی که دمای تغییر فرم بالاتر از ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد می باشد توزیع دانه ها صرف نظر از اندازه از یک یکنواختی مناسب برخوردار می باشند. همچنین بر اساس بررسی های ریز ساختاری انجام شده بر روی نمونه ها مشخص گردید که با کاهش دمای افزایش نرخ کرنش (افزایش Z) فرآیند تبلور مجدد دینامیکی به صورت جزئی انجام می شود.