سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس نیکروان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حمیدرضا بهاروندی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
ناصر احسانی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حسین عبدی زاده – استادیار

چکیده:

دراین تحقیق تاثیر افزودن رزین فنولیک برریز ساختار و خواص مکانیکی کاربید بور به عنوان منبع تامین کربن بررسی شده است. مقدار صفر تا ده درصد رزین فنولیک به کاربید بور اضافه شده و نمونه ها در دمای ۲۰۵۰ درجه سانت یگراد و ۲۱۵۰ درجه زینتر شدند با بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی مشخص شد که افزودن رزین فنولیک باعث بهبود قابلیت زینترپذیری کاربید بور می شود که این بهبود قابلیت زینتر پذیری همراه با افزایش دانسیته و کاهش تخلخل می باشد بیشترین مقدار دانسیته نسبی برای نمونه های حاوی ۷/۵% وزنی رزین فنولیک و برابر ۹۷/۵ % بدست می اید با افزایش بیشتر کمک زینتر دانسیته نسبی کاهش مییابد بهبود دانسیته نسبی همراه با افزایش خواص مکانیکی مانند سختی و چقرمگی شکست و استحکام خمشی می باشد.