سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: پنجمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مظاهر رمضانی – دانشجوی رشته مواد دانشگاه علوم و صنایع دفاعی
علی کیان ارثی – دانشجوی رشته مواد دانشگاه علوم و صنایع دفاعی
کریم زنگنه مدار – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علوم و صنایع دفاعی شاهین ش
محمدرضا دهنوی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علوم و صنایع دفاعی شاهین ش

چکیده:

چدنهایحاوی الومینیوم به دلیل برخورداری از مقاومت حرارتی مناسب توام با قابلیت تولید ارزان و سریع، یکی از متداولترین آلیاژهای مورد مصرف در درجه حرارتهای نسبتا بالا بشمار می ایند. از دیگر ویژگیهای جالب این چدنها می توان به رفتار خزشی واستحکام گسیختگی مطلوب در دماهای بالا، مقاومت سایشی وقابلیت جذب ارتعاش مناسب اشاره کرد.
در این پژوهش، جهت بررسی رفتار حرارتی چدنهای آلومینیوم دار و مقایسه آنها با چدنهای معمولی ابتدا ۵ نمونه چدنی با مقادیر ۰، ۲، ۴، ۶، ۸ درصد آلومینیوم از طریق ذوب و ریخته گری تهیه و سپس بر روی آنها آزمایش اکسایش سیکلی به مدت ۱۰ ساعت با تناوب زمانی ۲/۵ ساعت در دماهای ۷۰۰، ۸۰۰ و ۹۰۰ درجه سانتی گراد، آزمایش خوردگی مذاب در دمای ۸۰۰ درجه سانتی گراد و نیز آزمایش خستگی حرارتی صورت گرفت. در آزمایش اکسایش نیز با توجه به متغیرهای درجه حرارت، زمان و مقدار الومینیوم، استخراج و مورد بررسی قرار گرفت. در آزمایش خوردگی فلز مذاب، نمونه ها درون مذابهایی از آلومینیوم خالص و آلیاژ Al-Si بطور جداگانه قرار داده شده و کاهش وزن آنها پس از ۲/۵، ۵، ۷/۵ و ۱۰ ساعت ثبت گردید. در ازمایش خستگیحرارتی، آبدهی نمونه ها از دمای ۸۰۰ درجه سانتی گراد در داخل روغن بهطور متناوب انجام و تعداد سیکلها به همراه شکل، نوع و ابعاد ترک های حاصلهمورد مطالعه قرار گرفت.
نتایج آزمایشات انجام شده در مجموع حاکی از تاثیر مثبت حضور آلومینیوم در چدن بوده و در عین حال نمایانگر وجود یک محدوده معین از این عنصر دستیابی به مطلوبترین رفتار حرارتی این آلیاژها می باشد.