سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

کاوه احمدی صوفیوند – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه ارومیه
محمدرضا شیدایی – محمدرضا شیدایی، استادیار دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه
کریم عابدی – دانشیار دانشکده فنی، دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

سازههای کش-بستی نسل جدید سازههای فضاکار را تشکیل می دهند که در آنها اعضای فشاری به صورت غوطه ور در میان اعضای کششی قرار می گیرند. از مزایای این سازهها وزن کم ، سختی بالا، راحتی حمل و نقل، راحتی نصب و زیبایی جنبه معماری آنها می باشد. با توجه به سبکی این سازهها و سطح وسیع بارگیر آنها، تاثیر بار باد بر خرابی این سازهها معمولا تعیین کننده است، لذا بررسی رفتار ناپایداری این سازهها تحت اثر بار باد از اهمیت زیادی برخوردار است. موفق ترین کاربرد سازههای کش بستی ، گنبدهای کابلی می باشند. در این مقاله، مطالعه ای پارامتریک بر روی رفتار خرابی گنبدهای کابلی با شبکه کابلی مثلثی با مقادیر متداول ناکاملیهای اولیه و لاغری اعضای فشاری، برای مقادیر مختلف پیش تنیدگی کابلها و نسبتهای عمق به دهانه انجام شده است. در این بررسی مکانیزمهای خرابی از نوع کمانش اعضای فشاری و گسیختگی اعضای کششی و خرابی موضعی ناشی از شل شدگی کابلها مطالعه شده است. در بررسی رفتار سازه اثرات غیر خطی هندسی و مصالح در نظر گرفته شده است و در نهایت رفتار کلی سازه تحت بارهای ثقلی و بار باد تا مرحله خرابی کلی تعیین شده است.