سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی خلعتبری – دانشجوی کارشناسی دانشگاه تهران
سیدرضا محمودی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه تهران
رضا محمودی – استاد دانشگاه تهران
عبدالرضا گرانمایه – مری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

مطالعه رفتار خزشی الیاژهای نرم توسط روشهای سختی سنجی قابل انجام است دراین روش یک فرورونده با هندسه مشخص برای مدت زمان معلوم تحت بار ثابت درجسم فرو می رود و از روی عمق فرورفتگی یا ابعاد سطح اثر فرورونده می توان میزان کرنش ایجاد شده را محاسبه نمود و به کمک روابط ریاضی رفتار خزشی ماده را بررسی نمود. دراین تحقیق دو الیاژ Sn-5%Bi, Sn-2%Bi دردوحالت ریختگی ونورد شده در ازمایش خزش فروروندگی تحت بار ۲۰N واقع و میزان تغییرات قطر ا ثر فرورونده هرمی شکل ویکرز با زمان ثبت گردید. توان خزش n با استفاده از انالیز سارجنت – اشبی محاسبه و مشخص شد که برای الیاژهای ریختگی n=14 و برای الیاژهای کارشده n=9/5 می باشد. این مبین آن است که الیاژهای ریختگی دارای نرخ خزشی پایین تر و لذا مقاومت خزشی بالاتری می باشند. همچنین مشاهده شده با افزایش درصد بیسموت در الیاژ مقاومت خزشی افزایش می یابد.