سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدامین فرقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این تحقیق پره توربین گازی نئوپینیون ساخت ایتالیا و مورد استفاده در اغلب ایستگهاههای تقویت فشار گاز ایران به ظرفیت ۲۵mw مدلسازی شده و از نظر آنالیز خرشی مورد مطالعه قرار گرفته است. آنالیز سه بعدی خزشی پره پس از مدلسازی پره، با استفاده از نرم افزارANSYSو تئوریهای مختلف این نرم افزار در مورد خزش انجام گرفته و نتایج با هم مقایسه شده اند. و با توجه اسناد و نتایج آزمایشگاهی موجود در شرکتهای پره ساز داخلی مقایسه ای نیز با این نتایج آزمایشگاهی صورت گرفته است. در انتها با توجه به تغییر طول مجاز پره که در کاتالوگهای توربین موجود است تخمین عمر خزشی پره به کمک روشهای مختلف حل خزشی توسط نرم افزار ANSYS برحسب دمای احتراق و تنش های وارده بر پره بدست می آید. و روشهایی برای افزایش عمر خزشی پره ارائه می گردد.