سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی موسوی – دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی معدن
محمد امین جعفری – دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی معدن

چکیده:

رئولوژی و رفتار تابع زمان سنگ ها یکی از مشخصه های ساختاری در رفتار مکانیکی سنگ می باشد که می تواند بسیاری از پدیده های زمین شناسی و یا ناپایداری هایی که با گذشت زمان در یک سازه اتفاق میافتد را تشریح کند. آزمون های آزمایشگاهی و برجا، روشهایی عمده جهت بررسی رفتار رئولوژیکی و نوع تغییرشکل در سنگها می باشند.
این مقاله نتایج آزمونهای آزمایشگاهی را بر روی گلسنگ بختیاری واقع در سد مسجد سلیمان در بر میگیرد. چهار آزمون تک محوره و سه آزمون سه محوره در دمای اتاق انجام گردید. همچنین، یک آزمون سه محوره به صورت چند مرحله ای صورت پذیرفت. یکی از فاکتورهای مهم در بررسی رفتار خزشی سنگها مقدار رطوبت میباشد. نتایج نشان میدهد که مقدار رطوبت در این سنگ تأثیر بسزایی در نرخ خزش دارد