سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا زرگران – دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه مواد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهرداد آقایی – استادیار، گروه مواد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین

چکیده:

آلیاژهای سیستم Al-Cu-Mg بخش مهمی از آلیاژهای آلومینیم سری۲xxx بوده که به میزان وسیعی در کاربردهای سازهای هوافضا مورد استفادهقرار میگیرند . در این میان، آلیاژ AA2618 به دلیل دارا بودن خواص خزشی مناسب در کنار دیگر خواص مکانیکی مطلوب، از اهمیت خاصی برخوردار است . به دلیل اهمیت پدیده خستگی در قطعات حساس ساخته شده از این آلیاژ، دراین مقاله رفتار خستگی محوری کمچرخه دما بالای این آلیاژ در دمای ۲۰۰ درجه سانتیگراد پس از انجام تستهای خستگی کمچرخه محوری، تحت شرایط کرنش ثابت و بًصورت کاملا معکوس R= -1 بررسی شده است . رفتار خستگی کمچرخه این آلیاژ بصورت بررسی منحنیهای عمر کرنش سیکلی (ε-Nf )، تغییرشکل سیکلی، منحنیهای هیستریسز تنش – کرنش سیکلی وهمچنین منحنیهای مربوط به کرنشهای سیکلی الاستیک و پلاستیک بدست آمده بر طبق رابطه کافین – مانسن، تحلیل شد . هر دو نوع مشاهدات میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی نیز بر روی ریزساختار و سطوح شکست نمونه ها انجام شد . بررسی نتایج تست نشان دهنده رفتار کارسختی اولیه و سپس کارنرمی آلیاژ تا وقوع شکست است . همچنین بررسی سطح شکست نمونه های تست خستگی نیز نشان دهده وقوع شکست نرم در آنها میباشد .