سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی خیرالدینی – استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه سمنان
علیرضا مرتضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشکده مهندسی دانشگاه سمنان

چکیده:

امروزه بلند مرتبه سازی به جهت سیاستهای مبتنی بر رشد جمعیت ، سرویس دهی و خدمات شهری مورد توجه خاص قرار گرفته است، به گونه ای که بررسی و مطالعه سیستم های مختلف سازه ای به منظور تامین نیاز های فنی و اقتصادی بیش ازپیش ضروری به نظر می رسد. در ساختمانهای بلند ، تامین مقاومت و سختی کافی برای مقابله با نیروهای جانبی بوجود آمده توسط باد و زلزله اهمیت ویژه ای دارد.دیوار برشی Tشکل ، یک سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی بوده که به دلیل رفتار و مزایای مناسب اعم از شکل پذیری زیاد ، مقاومت وسختی زیاد ، عملکرد مناسب در دو جهت متعامد و همچنین قابلیت جذب انرژی زیاد ، مورد توجه قرارگرفته است . از آنجایی که سازه با ورود به مرحله غیر خطی می تواند بدون هیچگونه آسیب سازه ای مقدار زیادی انرژی را جذب نموده و مقاومت کند ، در این مقاله ساختمانهای بتن آرمه ای که سیستم مقاوم آنها در برابر زلزله دیواربرشیT شکل می باشد، با یک برنامه خطی( ETABS( 2000و یک برنامه غیر خطی المانهای محدود ( NONLACS ( 2 آنالیز گردیده است و تحت ممانهای مثبت و منفی ، پارامترهای موثر بر روی رفتار دیوار برشی Tشکل و عملکرد آن مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین نحوه رفتار دیوار های برشی T شکل و مستطیلی با هم مقایسه شده است . نتایج تحلیل نشان می دهد ، وقتی بال دیوار برشیT شکل در فشار قرار می گیرد ، شکل پذیری بیشتری را دیوار برشی از خود بروز شکل مقاومت جانبی بالاتری را نسبت به یک دیوار برشی با مقطع مستطیل داشته و T می دهد، همچنین یک دیوار برشی شکل، T سبب کاهش تغییر مکان و برش منفی در طبقات بالای ساختمان می شود . با توجه به عملکرد سه بعدی دیوار برشی می توان آنها را در دو جهت ساختمان به عنوان سیستم مقاوم در برابر زلزله مورد استفاده قرار داد