سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود مهردادشکریه – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت
سیدابوطالب موسوی – کارشناس ارشد موسسه کامپوزیت ایران دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

اتصال صفحات کامپوزیتی به تیرهای بتنآرمه روشی موثر جهت تقویت یا تعمیر و اصلاح آنها میباشد. در این مقاله خلاصه نتایج آزمایشگاهی و مطالعات تحلیلی در ارتباط با افزایش مقاومت خمشی تیرهای بتنآرمه که با اتصال صفحات کامپوزیتی به وجه کششی آنها، مورد تقویت یا تعمیر و تقویت قرار گرفتهاند، آمده است. ۹ عدد تیر بتنآرمه همراه با فولاد ۱۵٫۲ مضاعف به ابعاد cmΞ۱۵٫۲cmΞ۱۴۰cm با و بدون تقویت کامپوزیتی)کامپوزیت شیشه/اپوکسی و شیشه/پلیاستر(، برای ارزیابی بار نهایی و استحکام خمشی، مورد آزمایش خمشی چهار نقطهای قرار گرفتند. در این مقاله، از روش تحلیل مقطع غیرالاستیکو برای پیش بینی دقیق پاسخ بار-جابجایی وسط دهانه تیرهای اصلاح شده در برابر بارهای استاتیکی استفاده شده است. از یک روش غیرخطی اجزاء محدود جهت تایید و کنترل نتایج مطالعات آزمایشگاهی و تحلیلهای مقطع غیر الاستیک استفاده شده است. رفتار تیرهای مذکور توسط منحنیهای بار-جابجایی وسط دهانه آنها نمایش داده شده است.نتایج حاصله از هر سه روش تئوری(تحلیلی)، عددی و آزمایشی ضمن داشتن توافق، افزایش باربری و مقاومت خمشی تیرهای تقویت شده نسبت به تیرهای تقویت نشده را به اثبات رسانیدند. لازم به ذکر است که هزینه اجرای تقویت توسط کامپوزیت شیشه/اپوکسی در کشور نسبتا بالاست. بنابراین، برای پایین آوردن هزینههای اجرایی، پژوهش فوق با استفاده از کامپوزیت شیشه/پلیاستر نیز انجام شده و نتایج مطلوب و قابل قبولی بدست آمده است. ضمن اینکه باید به مسائل و مشکلات احتمالی محیطی روی این مواد توجه شود.