سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی حسینعلی بیگی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی بابل دانشگاه مازندران
جواد واثقی امیری – استادیار دانشکده فنی و مهندسی بابل دانشگاه مازندران
پیام شفق – عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی شمال آمل
رضا مولوی – کارشناس ارشد عمران سازه دانشگاه علوم و فنون بابل

چکیده:

در دهه اخیر، بتنیتحت عنوان بتن خود تحکیم و بدون نیاز به ویبره ،که به اختصارSCCنامیده میشود، به عنوان یکی از دستاوردهای مهم صنعت بتن معرفی گردید. در این تحقیق رفتار خمشی تیرهای ساخته شده از بتن خود تحکیم، با مقاومت بالا مورد آزمایش قرار گرفت و همچنین مقادیر لنگر نهایی تجربی، با مقادیر تئوری حاصله از آیین نامه بتن ایران مقایسه گردید. در این تحقیق ۴ تیر با ابعاد مقطع ۲۰*۱۲ و طول ۱۹۰ سانتیمتر مورد آزمایش قرار گرفتند که همه آنها دارای بتن خود تحکیم با مقاومت فشاری مشخصه MPa70 بودند. این نمونه ها دارای آرماتور کششی به میزان ۱۴%، ۳۲%، ۵۶% و ۸۶%،فولاد متعادل مقطع همراه با میلگرد برشی به فواصل cm5 بوده، ارتفاع موثر مقطع نیز cm16 میباشد. نتیجه این بررسی نشان می دهد که در طراحی خمشی تیرهای ساخته شده از بتن های خود تحکیم میتوان از روابط ارائه شده در آیین نامه بتن ایران ( آبا) بدون هیچگونه تغییری استفاده کرد.