سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اکبر رمضانیانپور – استاد دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سعید حاجی قاسمعلی – دانشجوی دکتری سازه دانشگاه صنعتی امیرکبیر و عضو هیئت علمی دانشگاه آزا

چکیده:

تعدادی از سازه ها نظیر سدها، پلها تحت اثر خرابی ناشی از پدیده واکنش قلیایی سنگدانه ها قرار دارند. این امر باعث آسیب رساندن به ایمنی سازه می شود. واکنش قلیایی سیلیسی سنگدانه ها، یک واکنش شیمیایی بین بعضی سنگدانه های خاص و قلیایی های موجود در بتن است که منجر به تشکیل یک ژل سیلیسی – قلیایی شده که تولید فشار کرده ودر نهایت سبب انبساط و ایجاد ترک و کاهش مقاومت بتن میشود. در این مقاله مطالعات گذشته روی اثر پدیده واکنش قلیایی سنگدانه ها بر ظرفیت خمشی تیر بتنی مسلح، کلیات تحقیق در مورد تاثیر این واکنش بررفتار خمشی تیر بتنی مسلح که در مرحله انجام است و آزمایشهای صورت گرفته ارائه می شود.