سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

داور رضاخانی – پژوهشگاه نیرو
مرتضی علی بابایی – شرکت مدیریت تولید برق ری
مجتبی هیربد – پژوهشگاه نیرو،
محمدرضا خواجوی – پژوهشگاه نیرو،

چکیده:

در این مقاله آنالیز زوال پوششهای بکاررفته در پره های ،مستعمل ردیف اول متحرک توربینهای گازی GE-F5 ، MW701B و TG20 نیروگاه ری مورد مطالعه قرار گرفتو مکانیزمهای زوال تعیین گردید . سپس رفتار خوردگی داغ و اکسیداسیون پوششهای کروم آلومینایدی، پوششهای روکشی CoNiCrAlY و NiCoCrAlY که بطور گسترده بر روی این نوع از پره های توربینهایگازی استفاده می گردند، مورد مطالعه قرار گرفت . بمنظور ارزیابی رفتار خوردگی داغ و اکسیداسیون پوششها، آزمایشهای کوره ای بر روی نمونه های پره های مذکور در شرایط شبیه سازی شده
انجام گرفت . نتایج نشان داد که پوششهای روکشی، مقاومت به خوردگی داغ و اکسیداسیون بالاتری در مقایسه با پوششهای کروم آلومینایدی دارا می باشند