سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

داور رضاخانی – کارشناس ارشد خوردگی پژوهشگاه نیرو
محمدرضا خواجوی – کارشناس ارشد خوردگی پژوهشگاه نیرو
امیر پاشا – کارشناس ارشد خوردگی دانشکده فنی دانشگاه تهران
مجتبی هیربد – کارشناس پژوهشی ( دکتری مهندسی خوردگی) پژوهشگاه نیرو

چکیده:

در این مقاله آنالیز زوال پوششهای بکاررفته در پره های مستعمل ردیف اول متحرک توربین های گازی TG20-GE-F5 و MW701B مورد مطالعه قرار گرفت و مکانیزم های زوال تعیین گردید . سپس رفتار خوردگی داغ و اکسیداسیون پوششهای کروم آلومینایدی، پوششهای روکشی CoNiCrAlY و NiCoCrAlY که بطور گسترده بر روی این نوع از پره های توربینهای گازی استفاده می گردند، مورد مطالعه قرار گرفت . بمنظور ارزیابی رفتار خوردگی داغ و اکسیداسیون پوششها، آزمایشهای کوره ای بر روی نمونه های پره های مذکور در شرایط شبیه سازی شده انجام گرفت . نتایج نشان داد که پوششهای روکشی، مقاومت به خوردگی داغ و اکسیداسیون بالاتری در مقایسه با پوششهای کروم آلومینایدی دارا می باشند