سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید مجتهدزاده لاریجانی – مرکز تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، سازمان انرزی اتمی،
منصور منصورحسینی – دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم تهران،
هوشیار سیدی – مرکز تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، سازمان انرزی اتمی،
کبری بهبودی – مرکز تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، سازمان انرزی اتمی،

چکیده:

در این تحقیق ترکیبی از پوششهای کروم و نیترات کروم توسط روش رسوب فیزیکی بخار ( PVD) و با سیستم پوشش دهی یونی (Ion Coating) در دمای ۳۰۰ درجه سانتیگراد بر روی استیل ۳۰۴ لایه نشانی شده اند. با استفاده از آنالیز تفرق اشعه XRD) X) خواص ساختاری فیلمها مورد بررسی قرار گرفت و نتایج XRD فازهای کریستالی Cr و CrN را به خوبی نشان دادند. تعیین ضخامت لایهها با استفاده از تکنیک پس پراکندگی رادرفورد ( RBS) با استفاده از کد SIMNRA بدست آمد. همچنین به منظور بررسی کیفی توزیع اتمهای کروم و نیتروژن، آنالیز طیف سنجی تخلیه گازی ( GDS) به عمل آمد. در مطالعه تست خوردگی با استفاده از نمودار پلاریزاسیون پتانسیودینامیک پو ششهای مربوط به سیستم CrN/Cr بر روی استیل ۳۰۴ دارای مقاومت خوردگی بهتری نسبت به سیستم Cr/CrN بودند.