سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا جهانگیر – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه تهران
سعید رضا الله کرم – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه تهران
مجید احمدی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه تهران

چکیده:

استفاده از پوشش های آلی ازجمله روش های مرسوم حفاطت و کنترل خوردگی می باشد . گروهی از این پوشش ها به عنوان سدی (Barrier) در مقابل عوامل خورنده عمل کرده و مانع رسیدن آنها به سطح میشوند. یکی از جدیدترین پوشش های مورد استفاده بدین منظور ، polyurea می باش د. این رنگ در شرایط متنوع آب و هوایی و همچنین در شرایط مختلف کاری از جمله صنایع نفت و گاز، صنایع غذایی و… جهت کاهش و کنترل خوردگی کاربرد دارد . در این تحقیق به بررسی خواص خوردگی این پوشش پرداخته شده است. جهت بررسی این رنگ آزمون های امپدانس الکتروشیمیایی و پتانسیومتری در محلول ۳/۵% وزنی نمک طعام نیز انجام شد . نتایج نشان گر آن است که این رنگ از مقاومت به خوردگی مناسبی در محیط های خورنده حاوی کلر با ایجاد سد مناسب در برابر نفوذ یون های خورنده، برخوردار است.