سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهرا نیک سرشت – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مواد ، دانشگاه صنعتی اصفهان
فتح اله کریم زاده – استادیار، دانشکده مواد ، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی گلعذار – استاد، دانشکده مواد ، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد تحویلیان – کارشناسارشد، شرکتهواپیما سازی ایران

چکیده:

در این تحقیق رفتارخوردگی اتصالات جوشکاری آلیاژ آلومینیم ۶۰۶۱ به روشGTAW مورد ارزیابی قرار گرفته است.به این منظور از ورق های آلومینیم ۶۰۶۱ به ضخامت ۲mm استفاده شد جوشکاری با جریان ۹۰A ولتاژ ۱۱V و سرعت جوشکاری ۱/۲mms-1 و فلز پرکننده ۴۰۴۳ برروی نمونه ها اعمال گردید. جهت بررسی تأثیراعمال عملیات حرارتی ، عملیات T6 قبل و بعد از جوشکاری بر روی نمونه ها اعمال گردید.ساختار منطقه جوش قبل و بعد از عملیاتT6 توسط میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM مجهز به سیستمEDS مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین به منظور بررسی تغییرات سختی در محل جوش ، پروفیل سختی مقطع عرضی نمونه ها رسم گردید نتایج بررسی ها نشان می دهد که اعمال عملیاتT6 بعد از جوشکاری ، تغییرات سختی یکنواختی به دنبال داردبه منظور بررسی رفتار خوردگی منطقه جوش، از محلول آبی ۳/۵% وزنی کلرید سدیم با PH=4 استفاده شد.