سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: ششمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

رضا جواهردشتی – سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

چکیده:

در این تحقیق، رفتار خوردگی فولاد N-80 که از انواع فولادهای مورد استفاده در لوله های حفاری می باشد در محیط دارای باکتریهای احیا کننده سولفات (SRB) بررسی شد. مطالعات تقلیل وزن و اندازه گیری پتانسیل در دومحیط دارای باکتری (بیوتیک) و بدون باکتری (آبیوتیک) صورت گرفت. نتایج مطالعات تقلیل وزن نشان داد که سرعت خوردگی در محیط دارای SRB حدودا شش برابر بیش از سرعت خوردگی در محیط بدون باکتری می باشد. در شرایط آزمایشگاهی موردمطالعه، حداقل غلظت موثر ماده باکتری کش (بیوسید) لازم برای کنترل خوردگی میکروبی فولاد N-80 در حضور باکتریهای ppm500, SRB تعیین گردید.