سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا روحی – دانشجوی کارشناسی ارشد
یوسف حاج کریم خرازی – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا خاوندی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا بیاتی – دانشجوی دکتری

چکیده:

با توجه به حضور درصدهای متفاوت گاز سولفید هیدروژن درمنابع گازی کشور و خسارات ناشی از حضور این گاز و ترجیح استفاده از لوله های فولاید معمولی به جای استفادها ز لوله های مخصوص انتقال گاز ترش به دلایل اقتصادی مطالعه برروی پوششهای مقاوم در برابر گاز ترش واعمال برفولادهای معمولی امری ضروری می باشد هدف ازاین تحقیق بررسی رفتار خوردگی و مکانیکی پوششهای اپوکسی پودری در محیط گازترش می باشد نمونه ها پس از قرار گرفتن درمحیطهای دارای گاز ترش تحت انجام آزمونهای خوردگی EISو HICو همچنین آزمون های مکانیکی پوشش شامل چسبندگی خمش و سایش قرارگرفتند. آنالیز و بررسی نتایج نشان دهنده خنثی بودن پوشش FBE در محیطگاز ترش و مقاومت به خوردگی مناسب این ماده پوششی وحفظ خواص مکانیکی پوشش خصوصا چسبندگی بعد از قرار گیری درمحیط گاز ترش است.