سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا روحی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و ص
یوسف کریم خرازی – استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا خاوندی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا بیاتی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایرا

چکیده:

با توجه به حضور درصدهای متفاوت گاز سولفید هیدروژن در منابع گازی کشور و خسارات ناشی از حضور این گاز و ترجیح استفاده از لوله های فولادی معمولی به جای استفاده از گلوله های مخصوص انتقال گاز ترش به دلایل اقتصادی، مطالعه بر روی پوششهای مقاوم در برابر گاز ترش و اعمال بر فولادهای معمولی امری ضروری می باشد. هدف از این تحقیق بررسی رفتار خوردگی و مکانیکی پوششهای اپوکسی پودری در محیط گاز ترش می باشد. نمونه ها پس از قرار گرفتن در محیطهای دارای گاز ترش، تحت انجام آزمونهای خوردگی HIC و EIS و همچنین آزمونهای مکانیکی پوشش شامل چسبندگی، خمش و سایش قرار گرفتند. آنالیز و بررسی نتایج نشان دهنده خنثی بودن پوشش FEB در محیط گاز ترش و مقاومت به خوردگی مناسب این ماده پوششی و حفظ خواص مکانیکی پوشش خصوصا چسبندگی بعد از قرار گیری در محیط گاز ترش است. همچنین نتایج آزمون خمش بیانگر ضرورت انتخاب ضخامت مناسب لایه پوششی با توجه به ترد بودن ذاتی پوششهای اپوکسی می باشد.