سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

فرزاد نصیرپور شادباد – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مواد (کارشناس ارشد خوردگی) دانشگاه صنعتی شریف
عبداله افشار – دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

پوشش های نقره به خاطر خواص منحصر به فرد خود بطور گسترده در صنایع مختلف مانند صنایع الکتریکی مورداستفاده قرار می گیرد. یکی از مهم ترین کاربردهای این پوشش در کنتاکت های الکتریکی می باشد. ایجاد محصولات ناشی از خوردگی اتمسفری باعث تضعیف عملکردپوشش نقره در کنتاکت های الکتریکی میگردند. نوع الاینده موجود در اتمسفر نقش عمده ای در خوردگی اتمسفری دارد. ترکیبات گوگردی از جمله این آلاینده ها بوده و جزو خطرناکترین آنها نیز می باشند. در این تحقیق پوشش نقره به ضخامت ۱۰ میکرون به روش ابکاری الکتریکی با سرعت بالا از حمام سیانیدی در شرایط بهینه بر روی فلزپایه مس ایجاد شده است. رفتار خوردگی این پوشش در اتمسفر با رطوبت نسبی ۱۰۰% و حاوی گازهای H2S , SO2 با غلظت های مختلف و در دمای ۴۰C مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان میدهند که سرعت خوردگی پوشش نقره نسبت به غلظت الاینده های گازی به صورت سهمی تغییر می نماید. همچنین مطالعات SEM , XRDنشان می دهد که ترکیب محصول خوردگی ایجاد شده در اتمسفر حاوی SO2 سولفات نقره (Ag2SO4) و در اتمسفر حاوی H2S ، سولفید نقره (Ag2S) بوده دارای ساختار کریستالی می باشند.