سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا شبانیان تفتی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد (مرکز لنجان)
کیاچهر بهفرنیا – استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده:

چندی است که استفاده از سقفهای مرکب، دال بتنی – تیر فولادی، در کشور ما گسترش یافته است. هنگامیکه یک تیر مرکب تحت بار قرار می گیرد رفتار آن ترکیبی از رفتار آنی و رفتار درازمدت می باشد. رفتار دراز مدت تابعی از تاثیرات غیر خطی افت و خزش بتن میباشد. اغلب محققین بر لزوم در نظر گرفتن اثرات افت و خزش بتن در طراحی اعضای مرکب تاکید نموده اند. در این مقاله، یک مدل تحلیلی جهت بررسی رفتار درازمدت قاب های فولادی با سقف مرکب ارائه شده است. این مدل قادر به در نظر گرفتن اثرات غیر خطی ترک خوردگی بتن، سخت شدگی کششی و تغییر شکلهای درازمدت ناشی از افت و خزش بتن می باشد. نتایج بررسیهای انجام شده در این تحقیق بیانگر باز توزیع قابل توجه نیروهای داخلی اعضا و تغییر شکلهای درازمدت میباشد که در قالب منحنی و جداول مربوطه ارائه شده است.