سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا صادقی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه – دانشکده فنی، دانشگاه تهران
محمد رحیمیان – دانشیار گروه مهندسی عمران – دانشکده فنی، دانشگاه تهران
اسدا… نورزاد – استادیار گروه مهندسی عمران – دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

دراین مقاله مسئله تمرکز تنش دینامیکی پیرامون یک تونل با مقطع دایروی که دراعماق خاک واقع می باشد بصورت تحلیلی بررسی شده است،در واقع فرض کرده ایم تونل در محیط بینهایت قرار دارد بدین منظور معادلات موج در فضای مختلف نوشته شده اند، و سپس به کمک تابع نگاشت مناسب، تونل با مقطع دلخواه به یک دایره به شعاع واحد تبدیل شده است، و در نهایت معادلات موج به کمک توابع مختلط حل شده اند.