سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

منصور شیروانی – استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
منصوره اسماعیلی – دانشجوی دکترای مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله رفتار دینامیکی فرآیندهای پارامتر گسترده که دارای توابع انتقال Irrational می باشند مورد بررسی قرار می گیرد. این توابع انتقال به صورت مجموع دو تابع می باشند که یکی از این توابع دارای پارامتر تاخیر زمان است. در این مقاله اثبات می شود که رفتار این توابع در هر بازه فرکانسی همواره تابع جمله ای است که دارای بهره برتر در آن بازه فرکانسی می باشد که به این مفهوم، مفهوم بهره برتر گفته می شود. در این مقاله همچنین مقایسه ای بین تئوری مکان مجانبی صفرها که رایجترین تئوری در بررسی رفتار دینامیکی فرآیندهای پارامتر گسترده در حوزه فرکانسی می باشد و مفهوم بهره برتر انجام خواهد شد و نشان داده می شود که مفهوم بهره برتر بسیار ساده تر و کاملتر از این تئوری قادر به پیش بینی رفتار فرآیندهای پارامتر گسترده در حوزه فرکانسی می باشد.