سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ایمان مظهری – دانشگاه علم و صنعت ایران
رامتین حدیدی – دانشگاه علم و صنعت ایران
ابوالفضل واحدی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله شمایی کلی از اثرات تغییر پارامترهای اصلی موتورهای القایی سه فاز بررسی شده است. روش پیشنهادی در این مقاله بر روی چهار نمونه موتور القایی با توانهای نامی مختلف اعمال شده و تحلیل دینامیکی آنها مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور شبیه سازی چهار موتور القایی انجام شده و مقایر مختلف مشخصه های کنترلی که در بررسی رفتار ماشین مورد استفاده قرار می گیرند مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. برای شبیه سازی از نرم افزارMatlabاستفاده شده و نتایج حاصله نشان دهنده آناست که اختلاف قابل توجهی بین رفتار دینامیکی موتور های با توان نامی پایین و بالا وجود دارد.