سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدزمان کبیر – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدحسین موسوی – کارشناس ارشد سازه شرکت سازه های پیش ساخته(سپ) تهران
محمدرضا رهبر – کارشناس ارشد سازه شرکت سازه های پیش ساخته سبک(سپ) تهران

چکیده:

یکی از روشهای پیش ساختگی ساختمان که اخیرا در ایران معرفی و استفاده شده ا ست سیستم پانل ساندویچی است. در این روش دیوارهای پیش ساخته بتنی وظیفه تحمل بارهای قائم و جانبی را به عهده دارند . در نتیجه نیازی به استفاده از تیر و ستون وجود ندارد، مگر آنکه دیوارهای پانلی مذکور در طبقه همکف قطع شود که در اینصورت برای انتقال بار به فونداسیو ن در طبقه همکف باید از قاب خمشی بتنی استفاده شود . بنابراین در ساختمان مذکور طبقه اول دارای سیستم قاب خمشی و طبقات بالاتر از سیستم دیوارهای باربر می باشد . باتوجه به تفاوت قابل ملاحظه سختی جانبی دو سیستم با یکدیگر، رفتار دینامیکی ساختمان پیچیده بوده و استفاد ه از تحلیل دینامیکی برای بررسی رفتار آن ضروری است در این کنکاش، بررسی هایی حول دو محور اصلی صورت گرفته است. ابتدا موارد خاص این سیستم در آیین نامه ۲۸۰۰ وآیین نامه بتن ایران بررسی شده است . سپس رفتار لرزه ای ساختمان با استفاده از تحلیل دینامیکی مورد مطا لعه قرار گرفته و مقایسه ای بین نتایج تحلیل استاتیکی و دینامیکی بعمل آمده است.