سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا قیومزاده – دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه – زنجان و پژوهشکده فیزیک، پژوهشگ
رضا عسگری – پژوهشکده فیزیک ، پژوهشگاه دانشهای بنیادی، تهران

چکیده:

در این مقاله به بررسی ویژگی های دینامیکی شبه ذرات در گرافین گاف دار پرداخته و اثر گاف انرژی بر روی کمیت های دینامیکی مهمی از قبیل سرعت بازبهنجار، نرخ پراکندگی ناکشسان شبه ذرات و طول پویش آزاد ناکشسان این شبه ذرات را بررسی می کنیم. نتایج ما نشان می دهد که سرعت بازبهنجار رفتار نزولی را برحسب مقدار گاف انرژی دارا هستند. بزرگترین طول پویش برای گرافین بدون گاف به دست می آید و این نشان میدهد که بزرگترین رسانندگی الکتریکی در گرافین بدون گاف رخ می دهد.