سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد زمان کبیر – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
مجید فرین – کارشناسی ارشد سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ت

چکیده:

ساختمان های بنایی غیر مسلح (URM) قسمت عمده ساختمانهای جهان و کشورمان را تشکیل می دهند. بیشتر این ساختمانها بدون در نظر گرفتن شرایط لازم برای طراحی لرزه ای ساخته شده اند و زلزله های اخیر نشان داده اند که این ساختمانها از نظر لرزه ای آسیب پذیر هستند. در اغلب سازه های بنایی، دیوارها بدلیل ناکارآمدی در شکل پذیری و ضعف مقاومت برشی یا خمشی آسیب پذیرترین اعضا می باشند. به همین دلیل تکنیکهای ترمیم و تقویت دیوارها و همچنین آزمایش نمونه های واقعی و مدل های مقیاس شده توجه محققین را به خود معطوف داشته است. یکی از روشهای بهسازی جدید که طی دو دهه اخیر متداول شده است، استفاده از مواد کامپوزیتی با استحکام بالا می باشد. مواد کامپوزیتی دارای پتانسیل زیاد در بهبود و مقاوم سازی سازه های بنایی هستند.
در این تحقیق نتایج آنالیزهای المان محدود نرم افزار ANSYS با نتایج آزمایشات انجام گرفته بر روی دیوار بنایی غیر مسلح تقویت شده با FRP مقایسه شده و صحت مدلسازی مورد ارزیابی قرار گرفته است. رفتار داخل صفحه دیوارهی بنایی غیر مسلح تقویت شده با FRP در آرایش های مختلف توسط الیاف CFRP و GFRP تحت اثر توام بارهای قائم و سیکلی داخل صفحه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده کارآیی موثر کامپوزیت های FRP در افزایش مقاومت جانبی و بهبود رفتار داخل صفحه دیوارهای بنایی غیر مسلح می باشد.