سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید مهدی عباسی موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه صنعتی سهند تبریز
کریم عابدی – دانشیار دانشگاه صنعتی سهند تبریز
محمدرضا چناقلو – دانشیار دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

سیستم دیوار برشی فولادی که بصورت ورق فولادی محاط در داخل دو تیر و ستون می باشد. بعنوان یکی از سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی مواقع بدلیل نیازهای معماری و یا عوامل غیر سازه ای که معمولا ملاحظات سازه ای را تحت الشعاع خود قرار می دهند، وجود بازشو اجتناب ناپذیر خواهد بود. بنابراین بررسی رفتار دیوار برشی فولادی باشودار و مطالعه پارامترهای موثر بر آن ضرورت پیدا می کند. در این مقاله با استفاده از روش عناصر محدود برخی پارامترهای اصلی تاثیر گذار بر رفتار غیر خطی دیوار برشی فولادی بازشودار مورد مطالعه قرار می گیرد. برای بررسی درستی مدل سازی عناصر محدود، نتایج تحلیل های عددی انجام شده توسط نرم افزار Ansys v.10.0 با نتایج آزمایشگاهی موجود مقایسه شده و از صحت مدلسازی اطمینان حاصل شده است. در ضمن نحوه اعمال بارگذاری بر روی مدلها بصورت بار چرخه ای بوده و از ضوابط آیین نامه ATC-24 تبعیت می کند. پارامترهای مورد بررسی شامل نوع بازشو و ابعاد آن بر رفتار دیوارهای برشی فولادی بازشودار می باشند.