سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهزاد ملوندی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی ، مهندسین مشاور آب پوی
جلیل آبریشمی – دانشیار گروه عمران دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
علی اکبر اختری – دانشجوی دکتری آب دانشگاه فردوسی مشهد عضو هیات علمی دانشگاه رازی

چکیده:

یکی از عوامل موثر درکاهش نیروی مخرب بالآبرنده درسدهای بتنی وزنی، ایجاد زهکشهای عمقی است همچنین با احداث پرده های آب بند که معمولاً بعد از تزریق آب بندی پی ایجاد می شود می توان نیروی بالآبرنده را کاهش داد. در این تحقیق با فرض فضای سه بعدی معادله تراوش در حالت پایدار به کمک روش المانهای محدود و با استفاده از نرم افزار ANSYS5.4 حل گردیده سپس رفتار زهکشهای عمقی برای سد بتنی وزنی زاوین به عنوان مطالعه موردی بررسی شده است. از جمله عوامل موثر در بررسی اثرات زهکشها، قطر، ارتفاع و فاصله آنها از یکدیگر است. همچنین زاویه و موقعیت حفاری زهکش در مقاطع سد نقش بسزایی در مقدار نیروی بالآبرنده دارد. در این مقاله ضمن بررسی پارامترهای موثر در نیروی بالآبرنده، به بهینه سازی هرکدام از فاکتورها در کاهش این نیرو پرداخته شده است. در نتیجه مشخص شد که افزایش قطر زهکش اثر کمی در کاهش نیروی بالآبرنده دارد. اما افزایش عمق، موقعیت، زاویه حفاری و کاهش فاصله زهکش ها از بالادست، می تواند نقش بسزایی در کاهش نیروی بالآبرنده داشته باشد.