سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم خلیل زاده وحیدی – استادیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

زلزله یک رویداد طبیعی است که در هر مقطع زمانی و مکانی می تواند رخ بدهد. وقوع زلزله ها غالبا با تلفات جانی و مالی همراه است، از این رو انسان از دیرباز به فکر اینبوده است که با اتخاذ تدابیری از میزان تلفات آن بکاهد. یکی از موثرترین روش ها برای کاستن صدمات و تلفات زمین لرزه ها ساختن ساختمانهایی است که در برابر زلزله مقاومت کافی داشته باشند. در کشورمان ایران بیشتر ساختمانهای کوتاه از نوع ساختمانهای بنای غیر مسلحهستند. در این تحقیق، رفتار لرزه تای این ساختمانها مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج مطالعاتنشان میدهدکه ساختمانهای بنایی بدلیل ضعف مصالح، شکل پذیری کم و عدم وجود انسجام و یکپارچگی کافی بین عناصر تشکیل دهنده آن، در برابر زمین لرزه ها اسیب پذیر هستند و متاسفانه بیشتر تلفات جانی و مالی در وقوع زلزله ها از گسیختگی و انهدام این ساختمانها ناشی می شود. با اینحال نتایج بررسی زلزله های اخیر نشان می دهد که اگر ساختن ساختمانهای بنایی معیارهای ایین نامه ای رعایت شود، رفتار این ساختمان ها بهبود یافته و میزان تلفات جانی و مالی کاهش می یابد.