سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود لایق رفعت – کارشناس ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل
ایمان محسنی – کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
منصور قلعه نوی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

مدتها تصور می شد که سازه های فضاکار، به دلیل داشتن وزن کم در زلزله آسیب پذیر نیستند. با این حال رخدادهای زلزله که درکوبه ژاپن به سال ۱۹۹۵ نشان داد که نباید آن ها را مصون پنداشتبا توجه به این مطلب برای ارزیابی اثر زلزله بر رفتار سازه های فضاکار چلیکی، تعدادی از این سازه ها را با دهانه ها و ارتفاع های مختلف تحت آنالیز تاریخچه زمانی قرار داده می شود. چون این تحلیل می تواند دید بهتری از عملکرد یک سازه در طول زمان زلزله بدهد. بنابراین در این تحقیق ابتدا سازه ها تحت آنالیز بار افزون قرار گرفته حداکثر جابجایی نقطه اوج سازه چلیک که معرف تغییر شکل ناپایداری می باشد. محاسبه و سپس این سقف ها تحت شتاب قائم زلزله های بم، ناغان و السنترو مورد تحلیل دینامیکی غیر خطی قرار گیرند. که از بررسی جابجایی های و مقایسه با تغییر شکل مجاز آیین و سایر پارامترهای موثر می توان به علمکرد این سازه ها در زلزله پی برد.