سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید صالح طلاکش – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین ادریس – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

پدیده سایش یکی از معضلاتی است که صنعت از دیرباز با آن مواجه بوده است . یکی از معمول ترین انواع سایش، نوع خراشان می باشد و مطالعات گسترده در ار تباط با سایش نشان می دهد که مقاومت سایشی فولادها وابسته به ترکیب شیمیایی و ریزساختار است . علاوه بر نوع ساختار، خصوصیات مکانیکی نظیر تافنس، انعطاف پذیری و کارسختی پذیری مهم ترین فاکتورهای مؤثر در رفتار سایشی فولادها می باشد . در پژوهش حاضر به بررسی رفتار سایشی دو گونه فولاد میکروآلیاژی مقاوم به سایش و مقایسه آن با فولاد ساده کربنی پرداخته شد . فولادهای تجارتی مقاوم به سایش هاردوکس ۵۰۰ و T1A و فولاد ساده کربنی ST37 انتخاب شد و سختی آنها اندازه گیری گردید . در ادامه ریزساختار نمونه ها توسط میکروسکوپ نوری بررسی شد . از آزمون سایش سه جسمی برای بررسی رفتار سایشی نمونه ها استفاده گردید . مشاهده شد که فولاد هاردوکس ۵۰۰ با ریزساختار مارتنزیتی علیرغم سختی بالاتر، به علت ساختار ترد مقاومت سایشی کمتری نسبت به فولاد T1A با ساختار فریت-پرلیتی نرم از خود نشان داد.