سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید طاووسی – دانشجوی دوره دکتری بخش مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
فتح الله کریم زاده – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد حسین عنایتی – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این پژوهش رفتار سایشی نانو کامپوزیت Al-Zn/5vol%Al2O3تولید شده به روش آلیاژ سازی مکانیکی و پرس داغ مورد بررسی قرار گرفت به این منظور مخلوط پودری آلمینیومبه همرا ۱۵٫۸% وزنی اکسید روی آسیاب کاری شده و پس از آن در دمای ۵۰۰ درجه تحت فشار ۴۰۰ مگاپاسکال پرشس داغ گردید بررسی های ساختاری در حین آسیاب کاری توسط آنالیز اشعه ایکس بررسی های رفتار سایشی توسط روش پین بر دیسک و بررسی های سطح سایش ذرات سایشی و سطح پین توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی انجام شد نتایج حاصل از آن است که با انجام فرایند آسیاب کاری مخلوط پودری آلمینیوم و اکسید روی به مدت ۶۰ ساعت پرس داغ نمونه ها در شرایط یاد شدهقطعه ای بالک از نونو کامپوزیت مورد نظر با دانسیته معادل ۹۲% دانسیته تئوری تولید میگردد نانو کامپوزیت مورد نظر رفتار سایشی خوبی در مقایسه با دیگر آلیاژه ای آلمینیوم از خو د نشان میدهد لازم به ذکر است مکانیزم حاصل از سایش در بارهای کم مکانیسم ورقه ای شدن و در بارهای بالا تر مکانیزم سایش چسبان میباشد