سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی ابراهیمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی مواد،دانشگاه صنعتی اصفهان
سید محمود منیر واقفی – استادیار
احمد ساعتچی – دانشیار

چکیده:

در تحقیق حاضر رفتار سایشی پوششهای الکترولس Ni-P و الکترولس کامپوزیتی Ni-p-b4c مورد بررسی قرارگرفته است جهت تشکیل پوششهای مزبور از فرایند احیای خود کاتالیتیکی نیکل در حمام ابکاری سولفات نیکل و هیپوفسفیت سدیم بهمراه ذرات شناور B4C با غلظتهای متفاوت استفاده گردیده است و پوششهای کامپوزیتی با ۱۲، ۱۸، ۲۵ و ۳۳ درصد حجمی ذرات B4C تشکیل گردید. پس از عملیات حرارتی نمونه ها به ضخامت ۳۵ میکرون در دمای ۴۰۰ درجه سانتی گراد به منظور تعیین مقاومت سایشی و ضریب اصطکاک از دستگاه سایش چرخشی – لغزشی بلوک برروی رینگ استفاده گردید. شرایط ازمایشات سایش برای تمام نمونه ها یکسان و دردمای ۲۴ سانتی گراد درصد رطوبت حدود ۳۵ و با سرعت لغزش ۰/۱۶۴m/s تحت بارهای ۱۵، ۳۰ ، و ۶۰ نیوتن انجام شده است.