سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر پاشا – کارشناس ارشد خوردگی و حفاظت، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، گروه مهندسی
حمید رضا قاسمی منفرد راد – دانشیار دانشکده فنی، دانشگاه تهران، گروه مهندسی متالورژی و مواد
محسن صارمی – استادیار دانشکده فنی، دانشگاه تهران، گروه مهندسی متالورژی و مواد

چکیده:

امروزه استفاده از پوشش هیدروکسی اپاتایت ) ) Ca10(PO4)6(OH)2 بر روی زیرلایه تیتانیومی به عنوان ماده جایگزین مفصل از اهمیت بالایی برخوردار می باشد . در این تحقیق پوشش هیدروکسی اپاتایت اعمال شده بر روی زمینه Ti-6Al-4V به روش الکتروشیمیایی مورد بررسی های تریبولوژیکی قرار گرفته است . نمونه های پوشش داده شده بعد از عملیات حرارتی تحت آزمایش سایش پین بر روی دیسک قرار گرفتند . آزمایش ها در حالت خشک و همچنین در محلول پروتئینی بوین آلبومین به عنوان روانکار جهت شبیه سازی وضعیت بدن، تحت سه نیروی مختلف ۷، ۱۵ و ۲۲ نیوتن انجام پذیرفت . سطوح سایشی به وسیله میکروسکوپ الکترونی ) ) SEM و آنالیز EDS مورد بررسی قرار گرفتند . نتایج نشان می دهد که محلول بوین آلبومین نرخ سایش را نسبت به حالت خشک به شدت کاهش می دهد که این امر حاکی از اثر روانکاری مناسب بوین آلبومین می باشد . همچنین تصاویر میکروسکوپی مؤید زوال پوشش از طریق مکانیزم لایه ای شدن می باشد .