سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا ساختمانیان – شیراز، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این تحقیق کامپوزیت های با الیاف پیوسته از شیشه و زمینه اپوکسی ساخته شده و رفتار سایشی آن مورد بررسی قرار می گیرد. برای نمونه های ساخته شده از جنس رزین اپوکسی خالص، با افزایش در سرعت لغزش، افزایش سریعی در نرخ سایش ایجاد می شود در حالیکه نمونه های تقویت شده با الیاف ابتدا یک افزایش متوسط در نرخ سایش، سپس یک ناحیه مسطح و درنهایت کاهش در میزان سایش را بر خواهد داشت. تحقیقات انجام گرفته نشان می دهد که نرخ سایش بالا برای کامپوزیت های تقویت شده با الیاف شیشه می تواند در نتیجه کاهش الیاف شیشه باشد. تغییر در ضریب اصطکاک با نیرو و سرعت لغزشی نیز بررسی گردید. در هر دو حالت رزین اپوکسی خالص و کامپوزیت تقویت شده با الیافت یک وابستگی شدیدی بین ضریب اصطکاک و تغییرات نیرو دیده می شود که این تغییرات شامل یک نقطه ماکزیمم خواهد بود. در ارتباط با تغییرات ضریب اصطکاک با سرعت لغزشی، در نمونه های ساخته شده از رزین اپوکسی خالص، ضریب اصطکاک تغییر قابل ملاحظه ای با سرعت لغزشی نخواهد داشت در حالیکه نمونه های کامپوزیتی تقویت شده با الیاف در این شرایط یک نقطه ماکزیمم را نشان می دهند، که این دلالت بر نقش مهم الیاف تقویت کننده خواهد داشت.