سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس فنی دانشگاه تهران دانشکده مهندسی متالور
حمیدرضا قاسمی منفرد راد – دانشیار پردیس فنی دانشگاه تهران دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
جعفر راثی زاده غنی – استادیار پردیس فنی دانشگاه تهران دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

چکیده:

نیتروژن دهی پلاسمایی یا یونی یکی از مهمترین فرآیندهای سختکاری سطحی است که در دو دهه اخیر به طور گسترده ای در صنعت به منظور افزایش سختی سطحی و مقاومت سایشی قطعات فولادی مورد استفاده قرار گرفته است . در این پژوهش رفتار سایشی دما بالای فولاد ۳۱CrV3 تحت عملیات نیتروژن دهی پلاسمایی مورد بررسی قرار گرفته است . برای این منظور نمونه های دیسکی با استفاده از یک دستگاه نیتروژن دهی پلاسمایی پالسی تحت اتمسفر گازی حاوی , %٢٥ N2+ %٧٥ H2 در دماهای ,٤٠٠ ٤٥٠ و ٥٠٠ درجه سانتیگراد و به مدت ٦ ساعت تحت عملیات نیتروژن دهی پلاسمایی قرار گرفتند . آزمایشهای سایش با روش پین روی دیسک در دماهای محیط و ٥٠٠ °C انجام گرفت . سرعت لغزش ؟؟؟ باراعمالی ۱۵Nو مسافت سایش ١٠٠٠m برای انجام آزمایشها انتخاب گردید . کاهش وزن وضرایب اصطکاک کلیه نمونه ها اندازه گیری شد . همچنین کلیه نمونه ها با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی(SEM), میکرو سختی سنج و دستگاه پراش اشعه ایکس (XRD)قرار گرفتند . نتایج نشان می دهند که با انجام عملیات نیتروژن دهی پلاسمایی سختی سطح و مقاومت سایشی کلیه نمونه های نیتروژن دهی شده به طور قابل توجهی بهبود یافته و با نیتروژن دهی در دمای °C 450حداکثر مقاومت سایشی در هر دو دمای سایشی محیط و ۵۰۰ درجه سانتی گرادحاصل می گردد