سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی جلالی عزیزپور – هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اهواز
حسن محمدی مجد – هیئت علمی پژوهشکده تکنولوژی تولید جهاد دانشگاهی
سلیمان نجفی بیرگانی – هیئت علمی گروه برق و الکترونیک دانشگاه آزاد اهواز
عادل طیوری – هیئت علمی پژوهشکده تکنولوژی تولید جهاد دانشگاهی

چکیده:

دراین پژوهش سعی شده است تاثیر سرعت برشی در فرایند هابینگ بررفتار سایشی ابزار هاب از جنس فولاد تندبر مورد توجه قرا رگیرد مکانیزمهای سایش ابزار هاب در سرعتهای برشی مختلف مورد مطالعه قرا رگرفته است و عرض سایش جانبی و عمق سایش حفره ای در این شرایط مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج آزمایشها حکایت از آن دارد که علیرغم افزایش سایش خراشان جانبی با افزایش سرعت برشی، در محدوده ای از سرعت برشی مجددا سایش خراشان جانبی کمتر می شود از یک شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی سایش جانبی، سایش حفره ای و مکانیزم سایش غالب با در نظر گرفتن سایر مکانیزم های سایش فعال استفاده شد. در آزمایشهای تجربی از روشهای متالوگرافی نوری، میکروسکوپ الکترونی روبشی و میکروسکوپ استریوسکوپ بهره لازم حاصل گردید.