سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا رازقی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
جواد فدایی تهرانی – کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه علم و صنعت تهران

چکیده:

در این مقاله به عنوان مطالعه موردی تحلیل های تنش- کرنش با پارامترهای گوناگون برای دو حالت پایان ساخت و آبگیری در سد خاکی با هسته بتن آسفالتی ماشکید سفلی واقع در جنوب ایران به ارتفاع ۳۰ متر بر روی بستر آبرفتی به ضخامت ۵ متر مورد ارزیابی قرار گرفته است. تحلیل ها به صورت دو بعدی و کرنش مسطح بوده و با استفاده از روش تفاضل محدود و با کمک نرم افزار FLAC2-D در حالت های مختلف ( برداشت آبرفت زیر بدنه سد، تغییر مشخصات هسته ونواحی انتقالی) انجام پذیرفته است. مدل سازی بدنه سد در ۱۰ لایه صورت پذیرفته است و بارگذاری در مراحل مختلف با توجه پارامترهای مورد نیاز بر سد اعمال شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که رفتار هسته های بتن آسفالتی عمدتا تحت تاثیر خصوصیات لایه های خاکریزی اطراف آن قرار دارد.