سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد حسین نوعی زاد – دانشجوی کارشناسی ناپیوسته مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اب
افشین سماواتی – دانشجوی کارشناسی ناپیوسته مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اب

چکیده:

مرکز توجه، بررسی سیستم بام با تیرچه های فولادی (OWSJ) تحت بارهای انفجاری است تا به راه حلی برای تحقق کارهای ویژه دست یابیم. روش توصیه شده در این تحقیق، فشارهای دینامیکی ناشی از انفجار را که علت تغییر شکل خمشی در سقفها می باشند را پی شگویی کرده و همچنین توصیه میشود که آنالیز، تابعی از سختی برای تیرهای فولادی با جان باز باشد که بدین صورت بخوبی معلوم و وضعیت حدهای گسیختگی با درصد خطای کمتر، محاسبه گردد