سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد صفاری – استادیار دانشگاه مهندسی عمران-دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی جهانگیری – کارشناس ارشد سازه دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

رفتار ناهمسان، ناهمگن و غیر خطی و وجود ترک های فراوان از یک سو و صفحه ای بودن اجزای سازه های آجری از سوی دیگر پیچیدگی خاصی ایجاد کرده است که غالباً جز با روشهای پیشرفته اجزای محدود نمی توان از وضعیت تنشها و کرنشهای آن اطلاعاتی بدست آورد. علیرغم تفاوت های اساسی بین طاقهای ضربی و سایر کفهای ساختمانی، آیین نامه ۲۸۰۰ ایران بدون داشتن پشتوانه علمی مناسب این گونه سقفها را با فرض اجرای بتن رویه در رده دیافراگمهای انعطاف پذیر تلقی نموده است. از این نظر در خصوص چگونگی و نحوه مدل سازی این دیافراگم و میزان باز توزیع نیرو های جانبی آن در اعضای مقاوم و همچنین اثبات یکپارچگی سقف در هنگام زمین لرزه اطلاع دقیقی در دست نمی باشد.به همین منظور در این مقاله نخست با تحلیل سه بعدی این سقف مورد مطالعه قرار می گیرد و سپس یک روش دستی جهت تخمین سختی دیافراگم و کنترل معیار صلیبت آیین نامه ای ارائه میگردد.