سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا صابونی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی
سهیل صابونی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از عمده‌ترین روش‌های تولید قطعات ساخته شده از سوپرآلیاژها اعمال فرآیند‌های ترمومکانیکی و از جمله فورج آن‌هاست. تعیین پارامتر‌های بهینه جهت تغییر فرم گرم این قطعات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در مقاله حاضر به گونه‌ای اصولی با ارائه پارامتر کارپذیری، از تست‌هایی نظیرتست فشار گرم( در رنج دمایی ۹۵۰ تا ۱۱۰۰ درجه سانتی‌گراد و نرخ کرنشی بین ۰۰۱/۰ تا ۱ بر ثانیه ) و تست پیچش داغ جهت بررسی رفتار سیلانی سوپرالیاژ اینکونل ۷۱۸ استفاده شده و نهایتا با استفاده از برازش نتایج آزمایشگاهی، معادلاتی ریاضی جهت بیان ارتباط میان تنش سیلان، نرخ کرنش و درجه حرارت استخراج گردید.