سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

طناز جوادی – دانشگاه تربیت مدرس
پروین علیزاده – دانشگاه تربیت مدرس
بیژن افتخاری یکتا – دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

قابلیت ماشینکاری مطلوب شیشهسرامیک های میکا یکی از مشخصات منحصر به فرد این دسته از مواد می باشد . اما ضعیف بودن خواص مکانیکی این شیشه – سرامیک ها نظیر استحکام مکانیکی و سختی، کاربرد آن ها را محدود کرده است . در تحقیق حاضر به منظور بهبود خواص مکانیکی شیشهسرامیک های میکا، از افزودن تدریجی فریت شیشه ای در سیستم CaO-SiO2-P2O5-MgO به فریت پایه فلوئورومیکا استفاده شد تا با تبلور همزمان فاز بلوری دایوپساید خواص مکانیکی شیشه – سرامیک حاوی فاز بلوری میکا افزایش یابد .
قابلیت سینتر پذیری ترکیبات به دست آمده از مخلوط دو پودر شیشه مورد بررسی قرار گرفت . مدت زمان نگهداری نمونه ها در کوره عملیات حرارتی ۲۴۰ دقیقه و دمای سینترینگ نمونه ها بسته به ترکیب آنها بین ۱۰۰۰ -۱۱۸۰ °C به دست آمد . دمای بهینه سینتر نمونه های شیشهسرامیک تهیه شده، از طریق حداکثر میزان انقباض پخت، چگالی توده ای و چگالی نسبی آنها تعیین شد . میکروساختار و بلورینگی نمونه ها توسط میکروسکوپ الکترونی ) ) SEM و پراشگر پرتو ایکس ) ) XRD مورد بررسی قرار گرفت و حضور بلورهای ورقه ای شکل میکا، ذرات کروی آپاتیت و بلورهای میله ای شکل دایوپساید تایید شد . استحکام خمشی چهار نقطه ای و میکروسختی ویکرز نمونه ها نیز تعیین شد