سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن امیدعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، گرایش خاک و پی دانشکده فنی ، دانشگاه تهرا
سهیل محمدی – دانشیار دانشکده عمران ، دانشگاه تهران
علی فاخر – دانشیار دانشکده عمران ، دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله به بررسی رفتار شمع­های مایل در گروه شمع متدوال در اسکله­ها و سایر سازه­های دریایی پرداخته شده است. تحقیق و مطالعه به روش عددی و با استفاده از نرم­افزار FLAC3D انجام گرفته است، این نرم­افزار بر اساس روش عددی تفاضل‌های محدودFDاستوار است. خاک به­صورت محیط پیوسته و با مدل رفتاری موهر-کولمب درنظر گرفته شده و شمع­ها و سرشمع ازجنس بتن و با مدل رفتاری الاستیک فرض شده­اند. به­منظور صحت سنجی نتایج, یک شمع مدل گردیده و نتایج به­دست آمده با نتایج ارائه شده توسط سایر محققین و روابط موجود مقایسه شده است. در این مقاله۴ آرایش مختلف برای قرارگیری شمع­ها در یک اسکله شامل۴ شمع تحت اثر بارهای قائم و جانبی تحلیل شده و در نهایت مقادیر نیروها و تغییرمکان سرشمع برای این آرایش­ها با هم مقایسه شده است. از مقایسه این نتایج می­توان رفتار شمع‌های مایل قرار گرفته در گروه‌های شمع را بهتر درک کرد و از آن جهت بهینه‌سازی طراحی‌ها استفاده نمود.