سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمرتضی مرندی – استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
عسگر عباسی نیلق – دانشگاه شهید باهنر کرمان-دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی

چکیده:

شمع ها اغلب اوقات علاوه بر بار قائم تحت اثر نیروهای جانبی و لنگر خمشی قرار دارند . برای مثال در سازه اسکله ها و در جائ یکه نیروی حاصل از پهلو گیری و ضربه کشتی به شمع های نگهدارنده آن وارد می شود . در سازه های فرا ساحل که تحت اثر نیروی امواج و جریان های دریایی قرار دارند، در سازه های حایل که توسط شمع ها نگهداری می شوند، در سازه های بلند که نیروی باد به آنها وارد می شود و سازه های مستقر در روی شمع ها در مناطق زلزله خیز .چنانچه نسبت نیروهای جانبی به نیروهای قائم اعمال شده به شمع کوچک باشد از نیرو های جانبی صرفنظر می شود در غیر اینصورت تحلیل شمع تحت اثر بار جانبی الزامی بوده و بایستی با روش های مناسب اثر بار جانبی بر رفتار شمع تحلیل شود.