سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجید عباسپور – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
محمدسعید سیف – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
بابک عمانی –

چکیده:

در این تحقیق با بهره گیری از شبیه سازی نرم افزاری و روش دینامیک سیالات محاسباتی پدیده دینامیک شناور مهارشده در امواج به صورت دو بعدی بررسی و نیروهای خطوط مهاری محاسبه شده است. برای انجام شبیه سازی از روش دینامیک سیالات محاسباتی، ابتدا مدل دو بعدی از مقطع شناور و سیال، ایجاد وشبکه مناسب تولید گردیده است. سپس با بهره گیری از مدل ریاضی خطوط مهاری، مدل دینامیک شناور مهار شده تکمیل شده است. درانتها با بهره گیری از شبیه سازی محیط دوفازی و سطح آزاد به شکل حوضچه عددی موج، نیروهای وارد بر خطوط مهاری در امواج ورودی مورد بررسی قرار گرفته است. برای شبیه سازی از بسته نرم افزاری متن باز Open FOAM و بسته نرم افزاری ANSYS-CFX استفاده و نیروهای وارد برشناور مهار شده در امواج در دو بعد محاسبه، مقادیر جا به جایی ها و نیروهای خطوط مهار بندی ارائه شده است