سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حسن عابدی جعفری – استادیار، مدیریت دولتی، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
محمدرضا پارسافرد – دانشجو، مدیریت بازرگانی، انجمن علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده:

بررسی رفتار صادرکننده،رویکردی نو و موضوعی بین رشته ای در حوزه مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت تجارت بین الملل است. در تحقیق فوق صادرکننندگان صنعت فرش را با طبقه بندی انواع رفتارهای آنان، به رفتارهای فراقانونی، قانونی و غیر قانونی مورد بررسی قرارمی دهیم. برای شروع با رویکرد تاریخی، شکل گیری صادرکنندگان صنعت فرش دستباف را شرح داده و در ادامه به وضعیت دیگر بازیگران صنعت فرش دستباف می پردازیم. سپس به دنبال هدف اصلی تحقیق با طبقه بندی قوانین تصویبی به چهار دوره زمانی مختلف، رفتارهای صادرکنندگان را دراین دوره های زمانی بررسی و به تشریح رفتارهای غیر قانونی آنها از قبل از انقلاب تا کنون می پردازیم.