سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

تقی دلالی اصفهانی – دانشکده مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
علی شفیعی – دانشکده مواد دانشگاه صنعتی شریف اصفهان
حسن شریفی – دانشکده مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

با انجام عملیات همگن شازی و گرمایی روی فولاد کم کربن منگنز دار ساختار فریتی – پرلیتی به ساختار دوفازی فریتی – مارتنزیتی تبدیل شد. این عملیات گرمایی با استفاده از دو نوع سیکل مختلف انجام گردید که نتیجه آن ساختار دوفازی با دو مورفولوژی متفاوت از مارتنزیت بود. با تغییر درجه حرارت بین بحرانی و استفاده از آنالیز تصویری ساختارهایی با ۲۵ درصد حجمی مارتنزیتی تعیین شدند و با استفاده از درجه حرارت بین بحرانی ۷۲۵ درجه سانتیگراد برای هر دو سیکل، ۲۵ درصد حجمی مارتنزیت به دست آمد. با توجه به اهمیت زیاد اندازه دانه در خواص مکانیکی عملیات گرمایی طوری طراحی شدند که اندازه دانه های تقریبا یکسانی را نتیجه دهد. با انجام آزمون های خواص مکانیکی نظیر ضربه، کشش و سختی که مطابق استاندارد انجام شدو سطح شکست نمونه های ضربه که با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد مطالعه قرار گرفت مشخص شد که ریزساختار به دست آمده توسط عملیات گرمایی انیل مستقیم خواص ضربه ای بهتری نسبت به ریزساختار به دست آمده توسط عملیات گرمایی انیل پیوسته داشت و درجه حرارت تبدیل نرمی به تردی (DBTT) برای این دو ساختار به ترتیب ۴۹- درجه سانتیگراد و ۶-درجه سانتیگراد می باشد.