سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

جواد تسکینی – دانشگاه گیلان، دانشکده فنی
اکبر حقی – دانشگاه گیلان، دانشکده فنی
حسین قنادزاده – دانشگاه گیلان، دانشکده فنی

چکیده:

فرایند بی ثباتی لایه گذرا Transition-vapor film و انتقال حرارت و جوشش گذرا Transition-Boiling از یک کره مسی داغ به قطر ۱۹ میلی متر در حال حرکت از آب مقطر فروسرد Sub cooledبطور تجربی تحقیق شد.
وضعیت گذرا بوسیله فیلم برداری بسیار سریع مورد ارزیابی قرار گرفت و نتیجه آن که ارتعاش لایه بخار Vapor-film روی قسمت جلوی کره مشاهده گردید. آزمایش فوق در دمای اولیه سطح کره با حرارت ۲۵۰ تا ۵۵۰ درجه سانتی گراد و در آب مقطر فرو سرد ۲۵ تا ۶۰ درجه سانتی گراد و فشار هوا انجام شد.
وضعیت گذرا بوسیله فیلم برداری بسیار سریع مورد ارزیابی قرار گرفت و نتیجه آن که ارتعاش سریع لایه بخار روی قسمت جلوی کره مشاهده گردید. رفتار دنباله بخار (wake) به چگونگی تشکیل بخار روی قسمت جلوی کره بسیار وابسته است.شدت انتقال لحظه ای گرما، که از اندازه گیری سوابق (دمائی – زمانی) کره مسی بدست آمده است نشان می دهد، که جوشش گذرا و جوشش لایه ای (Film – Boiling) به اندازه جوشش هسته ای (Nucleate – Boiling) در سرعت های بالای ۳ تا ۶ متر بر ثانیه در آب مقطر فرو سرد خیلی موثر هستند. این چنین است که تغییر مهمی در انتقال حرارت در وضعیت گذرا در زمانیکه کره داغ در آب سرد می شود (quenching) مشاهده شده است، وجود ندارد.